Jesteś tutaj: Start / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Systemu monitoringu wizyjnego kamer.

 1. W związku z pozyskiwaniem danych osobowych (wizerunek), informujemy, że administratorem zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego Pani/Pana danych jest Centrum Kultury
   i Promocji w Żyrakowie z siedzibą w Wola Żyrakowska 73A.
 2. Monitoring obejmuje otoczenie budynku Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie oraz wnętrze budynku (Dworek Żyraków) i jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione organom ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego organu. Zapisy z kamer monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres 21 dni i po tym czasie zostaną zapisane nowymi nagraniami.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania, jeśli wykaże faktyczny powód takiego ograniczenia.
 5. Pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach monitoringu wizyjnego musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego, w przypadku uznania, że dane osobowe w ramach tego systemu nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W Gminie Żyraków jest pracownik wyznaczony do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych: Telefon kontaktowy: 146807116 e-mail : rodo@zyrakow.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych kontaktować się można również listownie na Adres: 39-204 Żyraków, Żyraków 137. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie
Data utworzenia:2021-02-02
Data publikacji:2021-02-02
Osoba sporządzająca dokument:Adam Pryga
Osoba wprowadzająca dokument:Krzysztof Pietrucja
Liczba odwiedzin:1109